Barge's Anthropologica, fysische antropologie, Barge Forum, G.J.R. Maat, archeologisch antropologisch onderzoek, forensisch antropologisch onderzoek

Barge's Anthropologica, achtergrond en doelstellingen
Barge's Anthropologica houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van fysische antropologie.
Het centrum is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het is in 1996 opgericht op initiatief van de Universiteit Leiden en een aantal particulieren om het voortbestaan van het vak fysische antropologie te waarborgen.
Prof. dr. J.A.J. Barge
De naam van het centrum is een hommage aan prof. dr. J.A.J. Barge (1884-1952). Deze hoogleraar anatomie is vooral bekend door het college dat hij in 1940 gaf over de wetenschappelijk onhoudbare basis van de rassenleer van de nationaal-socialisten. Zijn verdiensten reikten echter verder. Door zijn brede maatschappelijke belangstelling heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ethische verantwoording van deze weten- schap en het universitaire onderwijs in het algemeen.
Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen van Barge's Anthropologica zijn het veilig stellen van het wetenschappelijk onderwijs in de fysische antropologie, het leveren van een hoogwaardige bijdrage aan het internationale wetenschappelijk onderzoek op dit vakgebied en het geven van forensische consulten ten behoeve van derden. Daarnaast wil Barge's Anthropologica met haar activiteiten het historische gedachtengoed van professor Barge levend houden.
Barge's Anthropologica is het enige academische centrum voor fysische antropologie in Nederland. Het is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en houdt bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.