Achtergrond

De Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica is medio 1996 opgericht op initiatief van de Universiteit Leiden en een aantal particulieren. Tot de mensen van het eerste uur behoren prof. dr. Ph.J. Hoedemaeker en dhr. F.A.R. Barge. De stichting is een eerbewijs aan prof. dr. J.A.J. Barge (1884-1952) die 30 jaar hoogleraar anatomie en fysische antropologie was aan de Universiteit Leiden.

De stichting stelt zich ten doel om het gedachtegoed van prof.dr. J.A.J Barge’s te continueren, en om de in Nederland aanwezige fysische antropologische kennis te behouden en te vermeerderen.

Het vermogen van de stichting werd bijeengebracht door donaties van een groot aantal particulieren onder wie nazaten van prof. dr. J.A.J. Barge en door de Stichting Elise Mathilde Fonds, de Van den Berch van Heemstede Stichting, het K.F. Heinfonds, de Gratama Stichting en de Stichting De Hoge Weide.

Beleidsplan

Het werk van de stichting is er op gericht haar doelstelling te realiseren, namelijk het bevorderen en veiligstellen van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de fysische antropologie. Getracht wordt dit doel te bereiken door het scheppen van een professioneel platform waarop wetenschappelijke gedachtenwisseling kan plaatsvinden en door het stimuleren van fysisch antropologisch onderzoek. Geldwerving geschiedt door het accepteren van doelondersteunende donaties en door een conservatief vermogensbeleid gericht op de instandhouding van de mogelijkheid om te kunnen besteden in de vorm van subsidies. Het stichtingskapitaal wordt beheerd door het Leids Universiteits Fonds (Rapenburg 68, 2311 EZ Leiden). Het stichtingsbestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.