Activiteiten

Zomercursus Inleiding in de Fysische Antropologie

De zomercursus is bedoeld voor studenten en andere belangstellenden die zijn geïnteresseerd in de fysieke ontwikkeling van de mens in tijd en plaats. Deze cursus telt jaarlijks inmiddels meer dan 100 deelnemers. Dit zijn voornamelijk geneeskunde-, archeologie- en biologie-studenten, maar bijvoorbeeld ook technisch rechercheurs en studenten culturele antropologie en rechten. De interuniversitaire cursus behandelt alle belangrijke deelonderwerpen van de fysische antropologie (menselijke evolutie, groei, adaptatie, variabiliteit, sexe-bepaling, sterfteleeftijd- en lichaamslengte schatting, paleopathologie) en beoogt zo een algemene inleiding te geven tot deze wetenschap. Met ingang van 2012 wordt de cursus georganiseerd door dr. A.E. van der Merwe en prof. R.J. Oostra van de afdeling Medische Biologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De cursus vindt in Amsterdam plaats.

Zie voor de komende zomercursus www.zomercursusantropologie.nl

Skeletpracticum 

Studenten die een voldoende hoog cijfer hebben gehaald voor het tentamen dat bij de zomercursus behoort, worden in de gelegenheid gesteld een beperkte serie archeologisch menselijk skeletmateriaal te onderzoeken op geslacht, leeftijd, lichaamslengte en ziektekundige afwijkingen.

Barge Forum

Als afsluiting van de zomercursus wordt in Leiden jaarlijks het Barge Forum georganiseerd. Het ethisch-maatschappelijke gedachtengoed van professor Barge vormt hierbij het uitgangspunt. De lezing is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Men behoeft niet aan de cursus te hebben deelgenomen.
De onderwerpen van het forum variëren. In 2004 stonden forensische sporen centraal. In 2005 was het onderwerp de catacomben van Rome, bezien vanuit een nieuw demografisch perspectief. Het 10e Barge Forum in 2006 stond in het teken van de maatschappelijke positie van de Leidse Universiteit in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.

Hieronder vindt u informatie over de Barge Forum 2023.