Bestuur

Het bestuur van de stichting vergadert minstens twee maal per jaar en bestaat uit:

Prof. dr. G.J.R. Maat, voorzitter
Dr. A.E. van der Merwe, secretaris
Dr. R. Schats, penningmeester
Dhr. F.A.J. Barge, lid
Dr. H.H. de Boer, lid
Ir. H.H. Nauta, lid
Prof. dr. R.J. Oostra, lid