Subsidieaanvragen

De Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica zet zich in voor de bevordering van onderzoek en onderwijs op het gebied van de Fysische Antropologie. Om onderzoek te stimuleren verstrekt zij stimuleringssubsidies aan studenten voor het starten van vernieuwend onderzoek, het bezoeken van een congres of het publiceren van wetenschappelijke documenten.

Er is tweemaal per jaar een subsidieronde. Aanvragen moeten als PDF, via e-mail worden ingediend bij de Secretaris van de Stichting (a.e.vandermerwe@amc.uva.nl). Er is één ronde in het voorjaar en één in het najaar; aanvragen hiervoor moeten respectievelijk vóór 14 mei of vóór 14 november van het betreffende jaar zijn ingediend.

Richtlijnen

De subsidierichtlijnen en de bijbehorende documenten kunt u hieronder raadplegen:

Algemene subsidierichtlijnen
Formulier A – Gegevens Subsidieaanvrager
Formulier B – Subsidieaanvraag Wetenschappelijk Onderzoek
Formulier C – Subsidieaanvraag Congresbezoek
Formulier D – Subsidieaanvraag Publicatie
Formulier E – Begroting